Bashkërendohen aktivitetet për projektin e vendosjes së matësve të energjisë

29.08.2017, Prishtinë

Kryeshefi Ekzekutiv, Naser Canolli me menaxhmentin e ndërmarrjes, ka pritur sot përfaqësuesit e Korporatës amerikane Sfidat e Mijëvjeçarit – MCC (Millenium Challenge Corporation), Thomas P.Schehl dhe David F. McGill si dhe përfaqësuesit e Zyrës kombëtare të MCC-së, Alban Zogaj, Edona Kurtolli, Burim Hashani dhe Kastriot Orana.
Në këtë takim u bisedua lidhur me ecurinë e përgatitjeve për fillimin e zbatimit të projektit për instalimin e matësve të energjisë termike, projekt ky i financuar nga MCC. Palët në këtë takim u dakorduan, që ekipet e ekspertëve nga të dyja palët të vazhdojnë angazhimet e përbashkëta për dizajnimin e përgatitjeve për fillimin e realizimit të këtij projekti.
Përfaqësuesit e MCC-së janë ndarë të kënaqur me bashkëpunimin e deritanishëm me menaxhmentin e “Termokos”-it sa i përket koordinimit për realizimin e këtij projekti.
Në kuadër të këtij projekti do të vendosen matësit e energjisë termike tek të gjithë konsumatorët e NP “Termokos” SH.A, gjë që do të ndikojë në efiçencën energjisë termike si dhe në përmirësimin e mirëqenies ekonomike të konsumatorëve tanë.
Projekti për instalimin e matësve të energjisë termike në vlerën e afro 10.9 milion dollarëve, është një nga projektet, ku do të orientohet fondi 49 milionë dollarësh, që MCC-ja e ka miratuar për të financuar projekte në fusha të ndryshme në Kosovë.