Lista e aplikuesve të Konkursit në Departamentin për Zhvillim dhe Investime Kapitale 14.02.2022