Njoftim për anulim konkursi për pozitën Inxhiner I projektimit dhe mbikëqyrjeve të punëve ndërtimore