Takimi me banorë të ndikuar nga projekti Solar 4 Kosovo II, mbahet më 22 korrik nga ora 18.00 në shkollën “Meto Bajraktari” në Prishtinë

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–