Lista e aplikuesve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e konkursit të datës 08.11.2022 ( LISTA E FILTRUAR)