LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT DO TË INTERVISTOHEN NË KONKURSIN PËR DREJTORË TË BORDIT NË NP “TERMOKOS” SH.A, PRISHTINË