“Bilanci vjetor i energjisë  termike për vitin 2023”  i  NP ”Termokos” SH.A .Prishtinë