Njoftim për anulim të konkursit për pozitën : Drejtor i Departamentit për Zhvillim dhe Investime Kapitale