Take advantage of the many opportunities provided by the Debt Law

Take advantage of the many opportunities provided by the Debt Law

Termokos View

14.07.2016, Prishtinë

NP “Termokos” SH.A është një nga kompanitë e para, që ka filluar me realizimin e Ligjit Nr. 05/L-043 për Faljen e Borxheve Publike.

Për më shumë se 10 muaj që nga fillimi i realizimit të këtij ligji, deri më tani në saje të marrëveshjeve, që janë lidhur me 1.709 konsumatorë janë falur rreth 1 milion e 700 mijë euro, ndërkaq, nga falja e pakushtëzuar e borxhit pa procedura të mëtejme, ashtu siç e parasheh ligji, kanë përfituar 611 konsumatorë me borxh deri në 100 euro.

Edhe rreth 9 milion e 800 mijë euro është shuma e borxhit nga viti 1999 e deri në përfundim të vitit 2008, për të cilat deri më tani nuk ka pasur kërkesa nga konsumatorët borxhlinj për të hyrë në procedurë për faljen e borxhit.

NP “Termokos” SH.A, mirëpret gatishmërinë eventuale edhe të rreth 7 mijë e 700 konsumatorëve, të cilët kanë borxhe ndaj kompanisë sonë dhe mund të përfitojnë nga mundësitë e shumta, që u jep Ligji për faljen e borxheve publike. Pasi që, afatit për realizimin e këtij ligji po i afrohet fundi dhe ai do të jetë në fuqi vetëm deri më 2 shtator të këtij viti, apelojmë edhe një herë tek të gjithë konsumatorët borxhlinj,  që të paraqiten në Shërbimin për konsumatorë për të lidhur marrëveshjen, e cila i paraprinë hyrjes në procedurë për faljen e borxhit.

Në rast se ata nuk do të paraqiten deri më 2 shtator, nuk do të përfitojnë nga falja e borxheve, borxhi i tyre disa shifror ndërkohë mund të rritet, ndërkaq, NP “Termokos” në pamundësi të inkasimit të këtyre borxheve do të jetë i detyruar që të zbatojë mundësitë tjera ligjore për inkasimin e borxheve nga konsumatorët apo shkyçjen e tyre nga rrjeti i ngrohjes.