Orari i implementimit

Sidebar

Kontroll mbi shpenzimet dhe konsumin e ngrohjes për17,500

konsumatorë të Termokos-it.

shqipviber

EN  AL   SR

Instalimi i pajisjeve në kuadër të Prishtina HeatSave kërkon njohuri adekuate profesionale dhe duhet të realizohet vetëm nga kontraktorë të kualifikuar dhe persona të trajnuar. Kontraktori i angazhuar për instalim duhet të përgatisë dhe t'i paraqesë Komunës së Prishtinës dhe MFK-së një plan të instalimeve, metodologjinë për instalim, bazuar në udhëzimet e përdorimit për pajisjet përkatëse.

Më poshtë mund të gjeni informacione të detajuara, përfshirë kalendarin për intervenimet në të gjitha rajonet, me data specifike të intervenimeve, ndaj, ju sugjerojmë të na vizitoni në baza të rregullta që të jeni të informuar për çdo gjë.