është e vetmja ndërmarrje publike në Prishtinë

që furnizon me ngrohje rreth 16 mijë konsumatorë
“TERMOKOS”

Në periudhën janar-dhjetor 2021, prodhimi i energjisë termike ka qenë 11% më i lartë se në periudhën e njëjtë të vitit 2020

Liferimi i energjisë termike në periudhën janar-dhjetor 2021

ka qenë mbi 10% më i lartë se në vitin paraprak
Gjatë vitit 2021 ka pasur rritje të sipërfaqes ngrohëse
për 22.502 m²     më shumë se në vitin 2020
Faturimi për periudhën janar-dhjetor 2021 ka qenë 11.6%
ose rreth 850 mijë euro më i lartë se në vitin 2020
Inkasimi gjatë vitit 2021 ka qenë 26.25% ose rreth 920 mijë euro më i lartë se në vitin 2020 Termokos është në përgatitje të realizimit të projekteve të reja: vendosjen e matësve të energjisë termike, energjinë solare dhe dyfishimin e kapaciteteve

Shirit informues per ckado!

Lajme

industries

Cka ofron Termokos

Study popular tourism destinations and improve your sales skills to successfully advise your clients on the best travel options.

Business Services
Consulting

We consider all the drivers of change – from the ground up and we’ll motivate and support you to make the change.

Consumer Products
Consulting

Design repeatable growth models and innovation pipelines that generate new products with higher potential and lower risks of failure.

Financial Services
Consulting

We work buy-side and sell-side and give our clients hard-hitting and objective answers and focus hard on the best opportunities.

Energy and Environment
Consulting

We work across all the major construction geographies and end sectors, meaning we understand the underlying drivers in construction markets.

Surface Transport &
Logistics Consulting

Scheduled transport operations, from broad market trends and strategy to the development of integrated commercial strategies.

Me projektin e kogjenerimit, kosto e prodhimit te ngrohjes eshte zvogeluar rreth
50{e749667ea0943da2e59281de7a0547eb3e57ec73dfde854b32f1ab599a0ffd32}

TERMOKOS GJATE VITIT 2016 KA PASUR:

0

Rritje te te hyrave

0

Rritje te faturimit

0

Ngritje te liferimit te energjise termike