është e vetmja ndërmarrje publike në Prishtinë

që furnizon me ngrohje mbi 15 mijë konsumatorë
“TERMOKOS”

Në periudhën janar-dhjetor 2020, prodhimi i energjisë termike ka qenë 16 për qind më i lartë, se në periudhën e njëjtë të vitit 2019

Liferimi i energjisë termike në periudhën janar-dhjetor 2020

ka qenë 13.3 për qind më i lartë se në vitin paraprak
Gjatë vitit 2020 ka pasur rritje të sipërfaqes ngrohëse
për 8.38% ose për 109,844.63 m/2     më shumë se në vitin 2019
Faturimi gjatë vitit 2020 ka qenë 9.6 për qind më i lartë ose
mbi 635 mijë më shumëse në periudhën e njëjtë të vitit 2019
Në bashkëpunim me Komisionin Evropian dhe Komunën e Prishtinës janë siguruar fondet për dyfishimin e kapaciteteve të energjisë termike nga 140 në 180 MW Me Fondacionin e Mileniumit të Kosovës është nënshkruar Memorandumi i bashkëpunimit për projektin për vendosjen e njehsorëve digjital të energjisë termike tek të gjithë konsumatorët

Shirit informues per ckado!

Lajme

industries

Cka ofron Termokos

Study popular tourism destinations and improve your sales skills to successfully advise your clients on the best travel options.

Business Services
Consulting

We consider all the drivers of change – from the ground up and we’ll motivate and support you to make the change.

Consumer Products
Consulting

Design repeatable growth models and innovation pipelines that generate new products with higher potential and lower risks of failure.

Financial Services
Consulting

We work buy-side and sell-side and give our clients hard-hitting and objective answers and focus hard on the best opportunities.

Energy and Environment
Consulting

We work across all the major construction geographies and end sectors, meaning we understand the underlying drivers in construction markets.

Surface Transport &
Logistics Consulting

Scheduled transport operations, from broad market trends and strategy to the development of integrated commercial strategies.

Me projektin e kogjenerimit, kosto e prodhimit te ngrohjes eshte zvogeluar rreth
50{e749667ea0943da2e59281de7a0547eb3e57ec73dfde854b32f1ab599a0ffd32}

TERMOKOS GJATE VITIT 2016 KA PASUR:

0

Rritje te te hyrave

0

Rritje te faturimit

0

Ngritje te liferimit te energjise termike