Shkyçjet – Rikyçjet

Emërtimi i objektit Data e ndërprerjes Cila pjesë e objektit është jashtë funksionit Arsyeja e ndërprerjes Rajoni
Shtëpitë private te 5/8E1 04.02.2009 komplet Niveli i ulët i inkasimit Dardani
Kurrizi 13/15/17 20.01.2009 Komplet Niveli i ulët i inkasimit Dardani
Kurrizi 1-3 23.02.2009 Komplet Niveli i ulët i inkasimit Dardani
Kurrizi 5-7 23.02.2009 Komplet Niveli i ulët i inkasimit Dardani
Kurrizi 9/11 23.02.2009 Komplet Niveli i ulët i inkasimit Dardani
Kurrizi 2-4-6 23.02.2009 Komplet Niveli i ulët i inkasimit Dardani
Rr.B. 1/1hyrja 2 20.01.2009 Komplet Niveli i ulët i inkasimit Dardani
Rr.B 4/2 Li,A1,A2 23.01.2009 Komplet Niveli i ulët i inkasimit Dardani
Rr.B. 9/4 hyrja 3-4-5 17.12.2009 Komplet Rrjedh këmbyesi i nxehtësisë Dardani
U/3 20.01.2009 Komplet Niveli i ulët i inkasimit Ulpianë
E/32 20.01.2009 Komplet Niveli i ulët i inkasimit Ulpianë