Ismail Kokaj: Zyrtar Kyresor Financiar dhe i Thesarit (ZKFTH)

 

Ismail.kokaj@termokos.org

 Tel/Mob: +383 (0) 38 541- 780

Detyrat dhe Kompetencat e Zyrtarit Kryesor Financiar dhe të Thesarit (ZKFTH)

  1. a) është zyrtari më i lartë financiar dhe i thesarit;
  2. b) nën drejtimin e mbikëqyrjen e KE, menaxhon çështjet  financiare të Ndërmarrjes;
  3. c) në aspekitn financiar është bashkëpuntori më i afërt i KE-së;

ç) bashkërëndon veprimtarinë e Departamentit Financiar;

  1. d) është përgjegjësi kryesor për përgatitjen e planeve dhe raporteve financiare;
  2. dh) merr pjesë në takimet e Bordit dhe të Komisionit të Auditimit (sipas kërkesës);
  3. e) kryen të gjitha detyrat tjera financiare në bazë të ligjit, Statutit dhe vendimeve.

 

TË DHËNA BIOGRAFIKE

Ismail Kokaj u lind më 11 Mars 1974.

Studimet universitare i ka përfunduar në Fakultetin Ekonomik, dega Menaxhment dhe Informatikë pranë Universitetit të Prishtinës. Ka përvojë të gjatë në fushën financiare dhe menaxheriale, si drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit në Komunën e Prishtinës, dhe si Këshilltar i lartë për Tax-a në Grant Thornton,  e njohur në shumë vende të Evropës dhe të botës.

  1. Kokaj gjatë periudhës kohore 1995-2000 në Zvicër ka asistuar si punëtor social në Komunën Pfyne, Frauenfeld. Aktiviteti kryesor ka qenë përkthimi, sistemimi i azilkërkuesve refugjatë nga Ish-Jugosllavija në atë komunë. Gjatë vitit 2004-2005 ka punuar në Raiffeisen Bank si Zyrtar për Marrëdhënie me klientin. Nga viti 2006-2011 ka punuar në KEP si Zyrtar Financiar dhe u.d. në administratë.