Informacione kontakti

Orari i zyreve

Albulena Gashi ka lindur më 04.09.1984 në Prishtinë.

Ka përfunduar studimet në menaxhment dhe informatikë në Universitetin e Prishtinës-Fakultetin Ekonomik,po ashtu ka përfunduar studimet master për financa- banka dhe kontabilitet.

Në vitin 2008 është e punësuar në NP ”TERMOKOS” SH.A.

Nga viti 2013 ushtron poziten e zyrtares së lartë- Auditore e brendshme në NP ”TERMOKOS” SH.A.

Në vazhdimësi ndjekë edhe trajnime të ndryshme në fushën e kontabilitetit dhe auditimit.

Është Auditore e brendshme e certifikuar, kontabiliste e certifikuar si dhe auditor IT e certifikuar.