Informacione kontakti

Orari i zyreve

Mentor Maliqi është anëtar në Bordin e Drejtorëve në NP “Termokos” sh.a, Prishtinë, ndërsa ka qenë edhe UD në Bordin e përkohshëm të kësaj ndërmarrje.

Aktualisht është edhe Zyrtar Autorizues, dhe Inxhinier në planifikim dhe zhvillim në Telekomin e Kosovës. Ka shërbyer si IGT Drejtor i Shitjes overseas dhe Menaxher në Arcadia Group. Është Self employed TFL dhe bashkë-themelues i EWE.

Studimet e tij përfshijnë City & Guilds Kolegj HNC dhe HND në Greenwich Univerity, Londër, dhe, BSc, Executive Diploma in Business Communication, MBA Ess with Public Enterprise Managment Acacia University.

Është MBA i certifikuar në menaxhim të biznesit i certifikuar në zhvillim personal, kritikë mendore, financë korporative, dhe menaxhim operacional, CCNA.

Mentori është pjesëmarrës aktiv në vrapim trial dhe crossfit, sepse tregon një përkushtim ndaj shëndetit dhe sfidave.