Informacione kontakti

Orari i zyreve

Raporti i hulumtimit të kënaqshmërisë së konsumatorëve të NP “Termokos” sh.a, Prishtinë, për vitin 2023