Informacione kontakti

Orari i zyreve

NP “Termokos” do të fillojë shpërndarjen e faturave testuese sipas konsumit

NP “Termokos” njofton publikun se për muajin mars do të fillojë kalkulimin dhe shpërndarjen e faturave me matje sipas konsumit për 1.000 konsumatorë.

Këta konsumatorë janë përzgjedhur rastësisht, sipas një mostre reprezentative në ato lagje, ku është i shtrirë rrjeti i ngrohjes, përkatësisht tek një pjesë e konsumatorëve, ku tanimë janë instaluar pajisjet matëse. Këta klientë do t’i marrin dy fatura në pliko, një faturë reale të faturimit sipas sipërfaqes ngrohëse dhe një draft faturë krahasuese sipas konsumit.

Me dërgimin e këtyre faturave testuese fillon edhe fushata sensibilizuese e fokusuar në promovimin e kursimit dhe ndryshimit të shprehive për shfrytëzimin e ngrohjes.

Faturat e dizajnuara sipas konsumit, tashmë janë aprovuar nga Zyra e Rregullatorit për Energji. “Termokos” është në proces të vazhdueshëm të testimit të softuerit dhe komponenteve tjera të projektit “Prishtina Heatsave”. Deri më tani 17.500 banesa kanë përfituar nga pajisjet falas në banesat e tyre, përfshi termokokat moderne, që kontrollojnë nivelin e ngrohjes.

NP “Termokos” apelon tek të gjithë konsumatorët, që në dy javët e ardhshme të kursejnë maksimalisht ngrohjen, në mënyrë që të analizohen dhe krahasohen nivelet e konsumit individual, por edhe kolektiv. Këto 1.000 familje, që do të marrin faturën model do të kenë mundësi t’i analizojnë shpenzimet e veta sipas faturës me metra katrorë dhe asaj sipas konsumit.

Derisa, të dhënat fillestare analitike dëshmojnë se shumica e konsumatorëve kanë filluar të kursejnë, “Termokos” apelon, që nga sezoni ngrohës 2024/2025 kursimi të jetë shprehi e vazhdueshme. Ngrohja në të ardhmen do të kalkulohet sikurse edhe rryma apo uji, me matje. Sa më shumë kursehet, aq më pak paguhet.

Draft faturat testuese të konsumit, që do të shpërndahen me faturat e zakonshme të marsit kanë një shirit të kuq dhe nuk janë paraparë të paguhen.

Projekti “Prishtina HeatSave” përgjatë 18 muaj instalimesh ka arritur të përfundojë objektivin e instalimeve të pajisjeve në 17.500 njësi banesore, të financuar nga agjensioni federal amerikan MCC në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës. Tashmë është instaluar edhe softueri i faturimit dhe ka filluar procesi i trajnimit të stafit të “Termokos”.

Leave a Comment