Informacione kontakti

Orari i zyreve

Contact us

Zyra për marrëdhënie me publikun

Afërdita Uka- Fejzullahu – zëdhënëse

E-mail:

aferdita.uka@termokos.org

info@termokos.org

Shërbimi për konsumatorë

044/966-150

Prej:  08:00 – 16:00

 

Arkëtimi (pagesat)

  • Arkat kryesore në selinë e NP Termokos Sh.A.
  • Bankat e Kosovës
  • Posta e Kosovës

 

Zyrat kontaktuese të rajoneve

Dispeqeri kujdestar (për çështje teknike)

038/543-210

044/555-680

Nënstacioni QENDËR

Rr. UÇK Qafa A. P.n.

Inxhinier përgjegjës Liridon Beqaj 

Tel. 045/ 532-439

Prej:  07:00 – 15:00

Nënstacioni DARDANI

Rr. Lekë Dukagjini, Objekti 6/3. P.n.

Inxh.përgjegjës Lavdim Fejza

Tel. 044/907-003

Prej:  07:00 – 15:00

Nënstacioni ULPIANA

Rr. Imzot Nikë Prela, Objekti E32. P.n.

Përgjegjës Hysni Sllamniku 

Tel. 044/258-414

Prej:  07:00 – 15:00

Nënstacioni KODRA E DIELLIT

Rr. Smajl Hajdaraj, Zona Jug, Objekti 2. pn

Inxh.përgjegjës Nazmi Ratkoceri

Tel. 044/182-445

Prej:  07:00 – 15:00

Zyrtari përgjegjës për pranimin dhe trajtimin e sinjalizimit në Ndërmarrjen Publike Termokos Sh.a 

Afrim Ismaili – afrim.ismaili@termokos.org