• NËNSHKRUHET MARRËVESHJA MBI AUTORIZIMIN E INKASIMIT TË PAGESAVE MIDIS NP “TERMOKOS” Sh.A, DHE POSTA E KOSOVËS SH.A

  Nga data 01.06.2020 të gjithë konsumatorët e NP “Termokos” Sh.A, Prishtinë do të kenë mundësi që faturat e tyre të ngrohjes t’i paguajnë në të gjitha sportelet e Postës së Kosovës Sh.A. Sot me datën 22.05.2020, përfaqësuesi i NP “Termokos” z. Arsim Fetahu- Kryeshef Ekzekutiv, priti në takim përfaqësuesin e Posta e Kosovës Sh.A z.

  Maj 22, 2020
 • NP “Termokos” përfundon furnizimin me ngrohje

  28.04.2020, Prishtinë Me përmirësimin e motit dhe përmbushjen e parakushteve për ndërprerjen e furnizimit me ngrohje, NP “Termokos” SH.A, sot ka ndërprerë furnizimin me ngrohje për gjithë konsumatorët. Ky furnizim i jashtëzakonshëm me ngrohje, që ka zgjatur plotë 11 ditë pas përfundimit të sezonit të rregullt ngrohës 2019/2020, kishte rinisur pas kërkesave të shumë konsumatorëve

  Prill 28, 2020
 • Rifillon furnizimi me ngrohje

  17.04.2020, Prishtinë Ndonëse NP “Termokos” Sh.A., sipas afatit ligjor ka përmbyllur sezonin ngrohës 2019/2020 para dy ditësh, përkatësisht më 15.04.2020, me kërkesë të konsumatorëve të shumtë drejtuar në ndërmarrjen tonë dhe në Komunën e Prishtinës, menaxhmenti i NP “Termokos” në koordinim me Komunën e Prishtinës ka vendosur, që nga sot të rifillojë furnizimin me ngrohje

  Prill 17, 2020
Në saje të realizimit të Projektit të kogjenerimit është siguruar ngrohje e mjaftueshme dhe cilësore për 24/7

TERMOKOS GJATE VITIT 2019 KA PASUR:

0

Rritje të faturimit

0

Ngritje të liferimit të energjisë termike

0

Rritje të sipërfaqes ngrohëse

Kur fillon dhe kur mbaron sezona e ngrohjes ?

Sezoni i ngrohjes fillon më 15 tetor dhe mbaron më 15 prill të vitit vijues. Bazuar në aktet ligjore në fuqi, në varësi të kushteve klimatike, sezoni i ngrohjes mund të shkurtohet ose të zgjatet. Në rast se kushtet klimatike janë të favorshme sezoni ngrohës mund të fillojë pas datës 15 tetor ose të përfundojë para 15 prillit të vitit vijues. Në të kundërtën, në rastet kur temperaturat e ulëta mbretërojnë për tri ditë radhazi para afatit ligjor për fillimin e sezonit ngrohës apo moti i ftohtë vazhdon pas 15 prillit, në bazë të disa parakushteve me aktet ligjore në fuqi lejohet furnizim i jashtëzakonshëm me ngrohje maksimalisht nga data 1 tetor deri më 30 prill.

Cili është orari i ngrohjes ?

Që nga fillimi i furnizimit me ngrohje nëpërmes sistemit të kogjenerimit orari i furnizimit me ngrohje për gjithë konsumatorët është 24 orë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit ngrohës.

Si bëhet llogaritja e shpenzimeve për ngrohje ?

Llogaritja e shpenzimeve të ngrohjes për konsumatorët e NP “Termokos” Sh.A, bëhet në bazë të sipërfaqes ngrohëse në metra katror. Të dhënat për hapësirën ngrohëse të lokalit banesor sigurohen nga Ndërmarrja Publike Banesore, nga investitori për objekte të reja apo nga vetë konsumatori, duke sjellë kontratën e shitblerjes. Faturimin për shpenzimet e energjisë ngrohëse për konsumatorë e bën Departamenti i furnizimit, në bazë të dhënave, të cilat i ofron Departamenti i distribuimit. Çmimet për shpenzimet e energjisë ngrohëse për konsumator i cakton Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE), në bazë të dhënave të cilat ia ofron NP “Termokos”, Sh.A. për shpenzimet operative për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë ngrohëse. Afati i pagesave është 15 ditë pas dërgimit të faturës te konsumatori.

gazetazyrtare