• Brinkhaus e impresionuar me suksesin e “Termokos”-it

    24.01.2020, Prishtinë Kryeshefi Ekzekutiv i NP “Termokos” SH.A, z.Arsim Fetahu ka pritur sot znj. Michala Brinkhaus, referente përgjegjëse për Kosovën në Ministrinë për Bashkëpunim Ekonomik në Qeverinë Gjermane, të shoqëruar nga udhëheqësit e Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) në Prishtinë. Gjatë kësaj vizite znj. Michaela Brinkhaus ka vizituar stacionin e vjetër për prodhimin e

  Janar 28, 2020
 • Viti 2019 më i suksesshmi në historinë e “Termokos”-it

  23.01.2020, Prishtinë Kryeshefi Ekzekutiv i NP “Termokos” SH.A, z.Arsim Fetahu në konferencën e sotme për media, duke folur për të arriturat vitin 2019 e ka vlerësuar si vitin më të suksesshëm në historinë e ndërmarrjes. Si sukseset më të mëdha të arritura gjatë këtij viti, ai ka veçuar furnizimin me ngrohje të mjaftueshme dhe cilësore

  Janar 24, 2020
 • “Termokos” përzgjodhi “Punëtorin e vitit 2019”

  26.12.2019, Prishtinë Pas një viti me shumë punë, angazhime, që ka rezultuar edhe me shumë suksese në të gjitha aspektet për funksionimin dhe zhvillimin e mëtutjeshëm të ndërmarrjes, menaxhmenti i ndërmarrjes ka organizuar ndejën tanimë tradicionale për të gjithë të punësuarit dhe ish- punëtorët e pensionuar të ndërmarrjes. Kryeshefi Ekzekutiv, Arsim Fetahu, gjatë një fjale

  Dhjetor 27, 2019
Në saje të realizimit të Projektit të kogjenerimit është siguruar ngrohje e mjaftueshme dhe cilësore për 24/7

TERMOKOS GJATE VITIT 2018 KA PASUR:

0

Rritje të faturimit

0

Ngritje të liferimit të energjisë termike

0

Zvogëlim të humbjeve të ujit

Kur fillon dhe kur mbaron sezona e ngrohjes ?

Sezoni i ngrohjes fillon më 15 tetor dhe mbaron më 15 prill të vitit vijues. Bazuar në aktet ligjore në fuqi, në varësi të kushteve klimatike, sezoni i ngrohjes mund të shkurtohet ose të zgjatet. Në rast se kushtet klimatike janë të favorshme sezoni ngrohës mund të fillojë pas datës 15 tetor ose të përfundojë para 15 prillit të vitit vijues. Në të kundërtën, në rastet kur temperaturat e ulëta mbretërojnë për tri ditë radhazi para afatit ligjor për fillimin e sezonit ngrohës apo moti i ftohtë vazhdon pas 15 prillit, në bazë të disa parakushteve me aktet ligjore në fuqi lejohet furnizim i jashtëzakonshëm me ngrohje maksimalisht nga data 1 tetor deri më 30 prill.

Cili është orari i ngrohjes ?

Që nga fillimi i furnizimit me ngrohje nëpërmes sistemit të kogjenerimit orari i furnizimit me ngrohje për gjithë konsumatorët është 24 orë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit ngrohës.

Si bëhet llogaritja e shpenzimeve për ngrohje ?

Llogaritja e shpenzimeve të ngrohjes për konsumatorët e NP “Termokos” Sh.A, bëhet në bazë të sipërfaqes ngrohëse në metra katror. Të dhënat për hapësirën ngrohëse të lokalit banesor sigurohen nga Ndërmarrja Publike Banesore, nga investitori për objekte të reja apo nga vetë konsumatori, duke sjellë kontratën e shitblerjes. Faturimin për shpenzimet e energjisë ngrohëse për konsumatorë e bën Departamenti i furnizimit, në bazë të dhënave, të cilat i ofron Departamenti i distribuimit. Çmimet për shpenzimet e energjisë ngrohëse për konsumator i cakton Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE), në bazë të dhënave të cilat ia ofron NP “Termokos”, Sh.A. për shpenzimet operative për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë ngrohëse. Afati i pagesave është 15 ditë pas dërgimit të faturës te konsumatori.

gazetazyrtare