• NP “Termokos” shënoi shumë suksese gjatë vitit 2020

  Prishtinë, 07.04.2021 Bordi i Drejtorëve të NP “Termokos” Sh.A. në mbledhjen e mbajtur më 24.03 2021 ka miratuar Raportin vjetor të punës për vitin 2020. Bazuar në të dhënat e këtij raporti, NP “Termokos” ka shënuar suksese rekorde në shumë aspekte të funksionimit. Përkundër faktit se periudha më e madhe e vitit të kaluar ka

  7 Prill, 2021
 • Kryeshefi Fetahu përgëzoi klubin “Prishtina”- fituese e Kupës së Kosovës

  08.02.2021, PrishtinëNP “Termokos” SH.A, përveç ngrohjes së mjaftueshme dhe cilësore, që ka ofruar për afro 15 mijë konsumatorë dhe realizimit me sukses të disa projekteve, në saje të performancës së mirë dhe duke u mbështetur në Ligjin për sponzorizim, në fillim të vitit 2020 ka sponsorizuar Klubin e basketbollit “Prishtina” (në konkurrencën e femrave) me

  16 Shkurt, 2021
 • Njoftim

  Falen borxhet e shërbimit të ngrohjes për muajt mars – prill 2020, për subjektet afariste që nuk janë lejuar të punojnë me vendimin qeveritar në kuadër të luftës ndaj pandemisë 03.12.2020, Prishtinë Situata me pandeminë ka shkaktuar vështirësi shumë të mëdha financiare në të gjithë sektorët e ekonomisë. Me qëllim për t’iu dalë në ndihmë

  3 Dhjetor, 2020
Në saje të realizimit të Projektit të kogjenerimit është siguruar ngrohje e mjaftueshme dhe cilësore për 24/7

TERMOKOS GJATE VITIT 2020 KA PASUR:

0

Rritje të faturimit

0

Ngritje të liferimit të energjisë termike

0

Rritje të sipërfaqes ngrohëse

Kur fillon dhe kur mbaron sezona e ngrohjes ?

Sezoni i ngrohjes fillon më 15 tetor dhe mbaron më 15 prill të vitit vijues. Bazuar në aktet ligjore në fuqi, në varësi të kushteve klimatike, sezoni i ngrohjes mund të shkurtohet ose të zgjatet. Në rast se kushtet klimatike janë të favorshme sezoni ngrohës mund të fillojë pas datës 15 tetor ose të përfundojë para 15 prillit të vitit vijues. Në të kundërtën, në rastet kur temperaturat e ulëta mbretërojnë për tri ditë radhazi para afatit ligjor për fillimin e sezonit ngrohës apo moti i ftohtë vazhdon pas 15 prillit, në bazë të disa parakushteve me aktet ligjore në fuqi lejohet furnizim i jashtëzakonshëm me ngrohje maksimalisht nga data 1 tetor deri më 30 prill.

Cili është orari i ngrohjes ?

Që nga fillimi i furnizimit me ngrohje nëpërmes sistemit të kogjenerimit orari i furnizimit me ngrohje për gjithë konsumatorët është 24 orë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit ngrohës.

Si bëhet llogaritja e shpenzimeve për ngrohje ?

Llogaritja e shpenzimeve të ngrohjes për konsumatorët e NP “Termokos” Sh.A, bëhet në bazë të sipërfaqes ngrohëse në metra katror. Të dhënat për hapësirën ngrohëse të lokalit banesor sigurohen nga Ndërmarrja Publike Banesore, nga investitori për objekte të reja apo nga vetë konsumatori, duke sjellë kontratën e shitblerjes. Faturimin për shpenzimet e energjisë ngrohëse për konsumatorë e bën Departamenti i furnizimit, në bazë të dhënave, të cilat i ofron Departamenti i distribuimit. Çmimet për shpenzimet e energjisë ngrohëse për konsumator i cakton Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE), në bazë të dhënave të cilat ia ofron NP “Termokos”, Sh.A. për shpenzimet operative për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë ngrohëse. Afati i pagesave është 15 ditë pas dërgimit të faturës te konsumatori.

gazetazyrtare