• Filluan punimet për zgjerimin e rrjetit të ngrohjes

  06.05.2021, Prishtinë Kanë filluar punimet për Projektin për zgjerimin dhe rehabilitimin e rrjetit të ngrohjes, i cili do të realizohet në bashkëpunim me Bankën Gjermane për Zhvillim (KfW). Zhvillimin e punimeve në teren e ka monitoruar nga afër Kryeshefi Ekzekutiv i NP “Termokos”, Arsim Fetahu. Ai ka shprehur kënaqësinë e tij, për fillimin e punimeve,

  6 Maj, 2021
 • Përfundon sezoni ngrohës 2020/2021

  27.04.2021, Prishtinë Pas plotësimit të kushteve klimatike për ndërprerjen e furnizimit me ngrohje, NP ‘’Termokos’’ Sh.A., ka përmbyllur sot sezonin ngrohës 2020/2021. NP “Termokos” po e përfundon njërin nga sezonat ngrohëse më të suksesshme deri më tani. Gjatë sezonit ngrohës 2020/2021 janë shënuar një varg suksesessh në shumë aspekte të funksionimit të ndërmarrjes. Prodhimi i

  27 Prill, 2021
 • Realizim i suksesshëm i Projektit për rehabilitimin e rrjetit të ngrohjes

  22.04.2021, PrishtinëZyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka organizuar sot një ceremoni rasti në përmbyllje të Projektit për rehabilitimin e rrejtit të ngrohjes në Prishtinë, të financuar nga BE, ku është folur për sukseset, që janë arritur në saje të këtij projekti. Në hapje të kësaj ceremonie orkestri i frymorërve të Filharmonisë së Kosovës ka

  23 Prill, 2021
Në saje të realizimit të Projektit të kogjenerimit është siguruar ngrohje e mjaftueshme dhe cilësore për 24/7

TERMOKOS GJATE VITIT 2020 KA PASUR:

0

Rritje të faturimit

0

Ngritje të liferimit të energjisë termike

0

Rritje të sipërfaqes ngrohëse

Kur fillon dhe kur mbaron sezona e ngrohjes ?

Sezoni i ngrohjes fillon më 15 tetor dhe mbaron më 15 prill të vitit vijues. Bazuar në aktet ligjore në fuqi, në varësi të kushteve klimatike, sezoni i ngrohjes mund të shkurtohet ose të zgjatet. Në rast se kushtet klimatike janë të favorshme sezoni ngrohës mund të fillojë pas datës 15 tetor ose të përfundojë para 15 prillit të vitit vijues. Në të kundërtën, në rastet kur temperaturat e ulëta mbretërojnë për tri ditë radhazi para afatit ligjor për fillimin e sezonit ngrohës apo moti i ftohtë vazhdon pas 15 prillit, në bazë të disa parakushteve me aktet ligjore në fuqi lejohet furnizim i jashtëzakonshëm me ngrohje maksimalisht nga data 1 tetor deri më 30 prill.

Cili është orari i ngrohjes ?

Që nga fillimi i furnizimit me ngrohje nëpërmes sistemit të kogjenerimit orari i furnizimit me ngrohje për gjithë konsumatorët është 24 orë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit ngrohës.

Si bëhet llogaritja e shpenzimeve për ngrohje ?

Llogaritja e shpenzimeve të ngrohjes për konsumatorët e NP “Termokos” Sh.A, bëhet në bazë të sipërfaqes ngrohëse në metra katror. Të dhënat për hapësirën ngrohëse të lokalit banesor sigurohen nga Ndërmarrja Publike Banesore, nga investitori për objekte të reja apo nga vetë konsumatori, duke sjellë kontratën e shitblerjes. Faturimin për shpenzimet e energjisë ngrohëse për konsumatorë e bën Departamenti i furnizimit, në bazë të dhënave, të cilat i ofron Departamenti i distribuimit. Çmimet për shpenzimet e energjisë ngrohëse për konsumator i cakton Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE), në bazë të dhënave të cilat ia ofron NP “Termokos”, Sh.A. për shpenzimet operative për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë ngrohëse. Afati i pagesave është 15 ditë pas dërgimit të faturës te konsumatori.

gazetazyrtare