Menaxhmenti

Kryeshef Ekzekutiv

Zyrtar Kyresor Financiar dhe i Thesarit (ZKFTH)

Këshilltare e Përgjithshme/Sekretare E Korporatës

Auditore e Brendshme

Bordi i drejtorëve